Rekening houden met het grondwaterpeil, de opbouw van de ondergrond en de omliggende constructies.

 

 

Of het nu om een privaat woning gaat, om grotere gebouwen (flats, parkeergarages,..) of andere constructies ( metrostations,sluizen,..), bouwen doet men met respect voor de ondergrond.

 

Vaker dan men denkt, dient de ondergrond bemaald te worden. Dit om ernstige problemen zoals verzakkingen of scheuren te voorkomen. Hiervoor doet u best beroep op een gespecialiseerd bemalingsbedrijf als het onze.

 

Daarom behoren bouwfirma’s, architectenbureau's of studiebureau's vaak tot ons cliënteel.

 

Zo een uiterst gespecialiseerde firma is KOOP PUTBORINGEN BVBA.

 

 

       

 

Onze diensten omvatten ondermeer bemalingswerken, bronbemaling (droogzuigingen), oppervlaktedrainages, diepdrainages, plaatsen van aardsondes, verhuur van pompen, slijkpompen en bemalingspompen en ontijzeren.

 

 

     

 

 

 

Wij hebben in de loop der jaren een stevige reputatie weten op te bouwen.

Dit onder meer bij klanten in de wegenbouw zoalsVBG, Heijmans, Ambaro, DCA,....
Bouwprojecten van Taxandria, Van Hout, Maurice Delens, D-build , CIT-Blaton, Houben.,..
En pijplijnprojecten voor Denys, Spac, Hak, Visser & Smit Hanab, Sicim, Ghizzoni...

 

 

 

 

 

Voor meer info:

 

bel  013-358960

of mail naar info@koopputboringen.be